dot dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์
dot
bulletนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง
bulletเครื่องจักรกลหนัก และนำเข้า
bulletสินค้าอุปกรณ์ต่างๆ
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot
bulletสินค้าและบริการ
bulletสินค้าและบริการ
bulletสินค้าประเภทรถ นำเข้าจากต่างประเทศ


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์.บริษัท วิจิตรณรงค์ กลการ จำกัด

 

นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นไทย

 

 

 

สินค้าประเภทรถ

REAR-LOADED COMPACTGARBAGE
TRUCKรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้ายเครื่องยนต์ดีเซลถังบรรจุขยะมูลฝอย
สร้างด้วยเหล็กอย่างดี ชุดอัดชุดคาย
ชุดกวาด ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

More...

                FIRE FIGHTING TRUCK
รถดับเพลิงแบบถังน้ำทรงเหลี่ยมเครื่อง
ยนต์ดีเซล ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็ก
อย่างดี มีแผงควบคุม ท่อดูด และท่อ
ส่งน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
และติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำช่วยป้องกันอัคคีภัย

More...

JET-WATER STREET CLEANING TRUCK
รถบรรทุกน้ำฉีดล้างถนน เครื่องยนต์
ดีเซล
ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กอย่างดี

More...

FLAIL MOWER
รถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล
พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้กับไฮดรอลิคแบบ
3 จุด

 

More...

 SCHOOL BUS
รถรับส่งนักเรืยน เครื่องยนต์ดีเซล
ชนิด6 ล้อมีสัญญาณไฟติดตั้งบนหลังคา
มีเบาะนั้ง 2 แถวสำหรับนักเรียนและ
ผู้โดยสาร

More...


SKIP LOADER
 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
ถังคอนเทนเนอร์ติดตั้งเครื่อง
ยกถังคอนเทนเนอร์ ด้านท้าย
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

More...

รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์
เครื่องยนต์ดีเซล ถังบรรจุน้ำสร้าง
ด้วยเหล็กอย่างดี มีแผงควบคุม,
ท่อดูด และท่อส่งน้ำ พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำ มีสเปรย์บาร์ด้านข้าง
สำหรับรดน้ำต้นไม้ พรมถนนและ
ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำช่วยป้องกันอัคคีภัย

More...

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ
แบบมาตรฐานและเอนกประสงค์
เครื่องยนต์ดีเซล ถังบรรจุขยะมูล
ฝอยสร้างด้วยเหล็กอย่างดี
ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค
ฝาครอบสามารถถอดออกเป็น
รถบรรทุกเทท้ายได้

More...

รถปิคอัพตรวจการณ์ดับเพลิง
ชนิดมีถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร
เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายมีที่
เก็บเครื่องสูบน้ำดับแบบหอยโข่ง
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

More...

รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน (EMS)
หลังคาทรงสูงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติการกู้ภัย
จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขสถานการณ์
พร้อมทั้งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
 

More...

ใช้ในการออกปฎิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึง
โรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โดยบุคลากร ที่เหมาะสม อาทิ แพทย์ พยาบาล
เวชกรฉุกเฉิน

 

More...

RESCUE HYDRAULIC PLATFORM TRUCK
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้
ติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
แบบพับเก็บได้ พร้อมมีตู้เก็บอุปกรณ์

More...

สินค้าเครื่องจักรกลหนัก

            รถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน
FIRE FIGHTING TRUCK WITH RESCUE
AERIAL LADDERรถบันไดกู้ภัยแบบบันได
เลื่อนตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า

More...

IMPORTED รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ MECSUD
COMBINED EQUIPMENT VEHICLE FOR DRAIN/SEWER CLEANING JOB
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

More...

IMPORTED
รถกวาดและดูดฝุ่นถนน 
CALABRESE ROAD SWEEPER
รถกวาดและดูดฝุ่นถนน ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า ถังบรรจุมูลฝอยมีปริมาตรความจุ
6.5 ลบ.เมตรถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุ 1,000 ลิตร

More...

เป็นรถบดแบบผสม
ด้านหน้าเป็นล้อเหล็ก
เรียบสั่นสะเทือน
ด้านหลังเป็นล้อยาง 4ล้อ  
(ขนาดเดียวกัน) 
(Operating weight)
ไม่น้อยกว่า 3,900 กิโลกรัม
  

More...

เป็นรถกู้ภัยไฮดรอลิก
ตีนตะขาบ  หมุนได้รอบ
ตัว บังคับการเคลื่อน
ไหวด้วยระบบไฮดรอลิก
ตัวเครื่องจักรและเครื่อง
ยนต์ มีอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้สำหรับ การกู้ภัย
ตัวตัดถ่าง ตัวคีบ
ตัวตบตัวเจาะ  ทำงาน
ด้วยระบบไฮดรอลิค
ภายใต้ยี่ห้อ
เดียวกัน

More...

เป็นรถขุดล้อยางขับเคลื่อน  4  ล้อ 
ชนิดหมุนได้รอบตัว   ติดตั้งบุ้งกี๋
แบบฟัน มีความจุ  0.80 ลูกบาศก์เมตร  
 มีใบมีดติดตั้งด้านหน้าพร้อมขาค้ำ
ยันด้านหลัง  เครื่องยนต์ดีเซล 
ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
มีเทอร์โบชาร์จเจอร์
ขนาดแรงม้าสุทธิที่ฟลายวิล
ไม่น้อยกว่า 160แรงม้า

 

More...

เป็นรถขุดตีนตะขาบ
ชนิดหมุนได้รอบตัว  
ติดตั้งบุ้งกี๋แบบฟัน
มีความจุ  0.28 
ลูกบาศก์เมตร
จักรเป็นชนิดมีระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ทำงานน้ำหนักใช้งาน
ไม่น้อยกว่า  6,600
กิโลกรัมเครื่องยนต์ 4
สูบ4 จังหวะ   ชนิดคอม
มอลเรลดีเซล
พร้อมเทอณ์
โบชาจท์ ผ่านมลพิษขั้นต่ำ

 

More...

เป็นรถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4
ล้อ พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋แบบฟัน
มีความจุ  2.7 ลูกบาศก์เมตร
แบบ Rock  bucket 
น้ำหนักใช้งาน  18,000 กิโลกรัม
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์  Isuzu AH-6HK1
เครื่องยนต์ดีเซล  6  สูบ 4 จังหวะ 
Turbo  Chart  ระบายความร้อน
ด้วยน้ำกำลังแรงม้า  223  แรงม้า
ที่รอบเครื่อง2,000 รอบ/นาที
 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

More...

More...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
การตรวจรับรถ โดยกรรมการเทศบาลตำบลบางคล้า

การตรวจรับรถ โดยกรรมการเทศบาลตำบลบางคล้า

More...

การส่งมอบรถ กู้ชีพ EMS

การส่งมอบรถ กู้ชีพ EMS เทศบาบตำบลนางลือ

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

WIJITNARONG KOLLAKARN CO.,LTD.
:  241/15 Moo 17 Talingchun-Supanburi Rd., Salatammasob, Thaweewattana, Bangkok
:10170
:  02-8852192     แฟกซ์ :  02-885-0392
:WIJITNARONG-WNK@HOTMAIL.COM
:WWW.WIJITNARONG.COM